perm_contact_calendar

Contact

Draline B.V.

Pannenweg 270

6031 RK Nederweert

Nederland

+31 (0)495 63 36 55
info@draline.nl

Mark Linders

Heb je een vraag?


+31 (0)495 63 36 55

info@draline.nl

Containment ring

Containment ring en design door samenwerking

De moeilijkheidsfactoren zijn tweeledig. De eerste is de technische uitdaging (maakbaarheid) van dit veiligheidsproduct. De tweede uitdaging is de samenwerking tussen het aantal betrokken partijen die bij de ontwikkeling betrokken zijn. Hieraan hebben onder andere AMT Netherlands, een ervaren luchtvaart engineer, tekenaar en de FACH Hochschule in Aken deelgenomen. Alles onder toezicht van EASA (European Aviation Safety Agency).

Al deze partijen hebben samen met Draline het product en de uit te voeren testen ontworpen, beoordeeld, uitgevoerd, gefaciliteerd en begeleid. Het uiteindelijke product wordt intern seriematig geproduceerd, de samenstelling wordt extern gelast door een luchtvaart gecertificeerd bedrijf. Als finishing touch wordt het geheel gestraald voor een matte uitstraling.

Terug naar overzicht
certificate logos certificate logos

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeen-komsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.