perm_contact_calendar

Contact

Draline B.V.

Pannenweg 270

6031 RK Nederweert

Nederland

+31 (0)495 63 36 55
info@draline.nl

Mark Linders

Heb je een vraag?


+31 (0)495 63 36 55

info@draline.nl

Zoller-Smile 2mT

Voorinstel- en meetapparaat Zoller-Smile 2mT

Dit voorinstel-apparaat vervangt de oude Trimos Optima, hierdoor worden de mogelijkheden uitgebreid en wordt de voorinstel functionaliteit verder geïntegreerd in het voorbereidingsproces op de freesafdeling. Het apparaat heeft onder andere ook een autofocus mogelijkheid met aangedreven C-as. Het gewoon Nederlandstalig en uiteraard voorzien van touchscreen.

 

 

Terug naar overzicht
certificate logos certificate logos

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeen-komsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.