perm_contact_calendar

Contact

Draline B.V.

Pannenweg 270

6031 RK Nederweert

Nederland

+31 (0)495 63 36 55
info@draline.nl

Mark Linders

Heb je een vraag?


+31 (0)495 63 36 55

info@draline.nl

Waardestroomanalyse

Na de succesvolle invoering van een nieuw ERP-systeem en veel processen nu papierloos zijn geworden, hebben we bedrijfsbreed gekeken of er nog meer verbeteringen te realiseren zijn. Ook hierin is de betrokkenheid van onze medewerkers groot, maar op enig moment bestaat de kans dat er een vorm van bedrijfsblindheid optreedt.

Vandaar dat we SpartnerS organisatieadvies hebben gevraagd om de huidige situatie en structurele verbetermogelijkheden goed in kaart te brengen. Onder begeleiding van hen is een waardestroomanalyse uitgevoerd door medewerkers uit de indirecte organisatie en de werkvloer. De inzichten uit de analyse hebben ons doen besluiten om in teamverband een aantal specifieke verbetertrajecten op te starten, ondersteund door trainingen. De extra toegevoegde waarde van de vervolg systematiek is dat we onszelf leren om het continu verbeterproces nog beter bedrijfseigen te maken. Willian Groenen van SpartnerS: “Draline heeft haar organisatie en bedrijfsprocessen al goed op orde. De ambitie is om dit zo te houden en waar mogelijk verder te optimaliseren. Door samen aan de slag te gaan met verbeterpunten gaan we dat ook daadwerkelijk realiseren”.

 

Terug naar overzicht
certificate logos certificate logos

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeen-komsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.