perm_contact_calendar

Contact

Draline B.V.

Pannenweg 270

6031 RK Nederweert

Nederland

+31 (0)495 63 36 55
info@draline.nl

Mark Linders

Heb je een vraag?


+31 (0)495 63 36 55

info@draline.nl

SWOT Analyse

In het derde en vierde kwartaal van 2016 vind er een klantonderzoek plaats, als ook een interne analyse. Een zestal hoofdklanten worden bezocht door een senior consultant, die op basis van de open NPS-methodiek een interview af neemt. Daarbuiten worden ook de markttrends en tendensen meegenomen om een complete SWOT te kunnen maken. Uit deze SWOT wordt een nieuw strategisch plan ontwikkeld voor 2017-2018-2019. Doel, missie en visie worden bijgesteld om toekomst bestendig te zijn, uiteraard SMART.

 

Terug naar overzicht
certificate logos certificate logos

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeen-komsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.