perm_contact_calendar

Contact

Draline B.V.

Pannenweg 270

6031 RK Nederweert

Nederland

+31 (0)495 63 36 55
info@draline.nl

Mark Linders

Heb je een vraag?


+31 (0)495 63 36 55

info@draline.nl

Hercertificering ISO 9001:2008

TüV Nederland QA B.V. heeft ook dit jaar weer een hercertificering gedaan van het kwaliteitsysteem bij Draline. De hercertificering vindt om de drie jaar plaats, hierbij wordt het complete kwaliteitssysteem doorgelicht op de norm ISO 9001:2008. Dit jaar is ook ontwerp en ontwikkeling meegenomen in de certificering. De hercertificering is succesvol afgerond zonder opmerkingen. Dit is consistent gebleven sinds 2009, een mooie afspiegeling van het kwaliteitssysteem binnen Draline.

 

Terug naar overzicht
certificate logos certificate logos

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeen-komsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.