perm_contact_calendar

Contact

Draline B.V.

Pannenweg 270

6031 RK Nederweert

Nederland

+31 (0)495 63 36 55
info@draline.nl

Mark Linders

Heb je een vraag?


+31 (0)495 63 36 55

info@draline.nl

Flowkasten lijmafdeling.

Al geruime tijd kent Draline een toenemende vraag naar producten waaraan verlijmingen dienen te worden uitgevoerd. Met het doel de kwaliteit van het lijmwerk te optimaliseren en de gezondheidsrisico’s voor de medewerker te minimaliseren, is besloten om in eigen beheer een lijmstraat te ontwikkelen. De luchtkwaliteit van de lijm-omgeving en droogkamer is geconditioneerd.

De persoonlijke veiligheid is vergroot, enerzijds door de werknemer fysiek af te schermen van de lijm, anderzijds door het optimaal afzuigen van de lijmdampen die tijdens het lijmproces ontstaan. De lijmstraat is inmiddels operationeel en functioneert naar volle tevredenheid. De kwaliteit van de verlijmingen is verhoogd, het lijmproces is constant en de veiligheid van de operator is geborgd. 

Alweer een mooi voorbeeld van de innovatieve manier van werken binnen Draline.

 

Terug naar overzicht
certificate logos certificate logos

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeen-komsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.